Hướng dẫn đăng ký các thủ tục về lao động

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (16-08-2016)

Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Chính vì vậy, Thoả ước lao động tập thể có những tác dụng rất lớn trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động phải xây dựng Thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật và đăng ký về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xem tiếp...
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG (16-08-2016)

Xem tiếp...
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG (16-08-2016)

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT