Một số nội dung cần quan tâm

Doanh nghiệp cần biết một số chính sách mới về ưu đãi đầu tư (16-08-2016)

Ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Theo đó, những quy định mới về ưu đãi đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 như danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, thủ tục ưu đãi đầu tư… sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27/12/2015. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
Một số chính sách mới ưu tiên đối với lao động nữ tại Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 có hiệu lực thi hành ngày 15/11/2015. (16-08-2016)

Xem tiếp...
Một số điểm chính của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. (16-08-2016)

Xem tiếp...
Những Điểm Đáng Chú Ý Của Nghị Định Số 88/2015/NĐ-CP (16-08-2016)

Ngày 07/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2015.

Xem tiếp...
Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số quy định về tiền lương của Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 8/8/2015. (16-08-2016)

Khi Thông tư 23 có hiệu lực thi hành, người sử dụng lao động cần chú ý đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền lương như hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, tiền lương ban đêm và lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Xem tiếp...
Doanh nghiệp cần biết một số điểm thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp (16-08-2016)

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 14/9/2015 được ban hành thay thế cho Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 05/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định cũ nhằm tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ nhưng đơn giản, giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách tốt nhất các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp

Xem tiếp...
NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP (16-08-2016)

Nhằm xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế. Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT