Thủ tục đầu tư

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ (21-11-2016)

Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Xem tiếp...
DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (21-11-2016)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND này 04/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)

Xem tiếp...
DANH MỤC MẪU VĂN BẢN (21-11-2016)

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Xem tiếp...
DANH MỤC MẪU VĂN BẢN (21-11-2016)

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT