Tìm hiểu về pháp luật công đoàn, lao động, bảo hiểm

Những quy định về đình công (28-10-2011)

Xem tiếp...
BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC (27-10-2011)

Xem tiếp...
Bảo hiểm thất nghiệp (27-10-2011)

Xem tiếp...
Các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) (27-10-2011)

Xem tiếp...
Hỏi – đáp một số nội dung về Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất (27-10-2011)

Theo quy định tại Điều 82 Bộ luật Lao động, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Khi tham gia vào quan hệ lao động, người lao động phải có nghĩa vụ chấp hành.

Xem tiếp...
Hỏi – đáp một số nội dung về Thoả ước lao động tập thể (27-10-2011)

Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT