Pháp luật Công đoàn

Hướng dẫn Số: 187/HD-TLĐ ngày 16 tháng 02 năm 2011 về Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (20-09-2011)

Xem tiếp...
Công văn 374/TLĐ V/v Quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ p/c đối với CBCĐ (20-09-2011)

Xem tiếp...
CHỈ THỊ SỐ 60/CT NGÀY 24–2–1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Về thi hành Nghị định 133/HĐBT hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn (20-09-2011)

Kể từ khi ban hành Nghị định số 133/HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật công đoàn, đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị định 133/HĐBT chưa được chu đáo và rộng khắp trong tất cả các Bộ, ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để khắc phục tình hình trên, nhằm thực hiện tốt Luật công đoàn và Nghị định 133/HĐBT, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

Xem tiếp...
Hiến pháp 1992 Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (20-09-2011)

Xem tiếp...
Luật Công đoàn (20-09-2011)

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT