Lợi ích của ISO

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 (18-02-2011)

Để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống quản lý nhà nước, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm trong dịch vụ hành chính từ trước đến nay như: Thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với khách hàng không mật thiết; phát triển chậm các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực; sự điều chỉnh, cải tiến công việc chưa kịp thời… Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính có những lợi ích đáng kể

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT