Văn bản lao động

Văn bản lĩnh vực lao động (19-08-2016)

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐANG ÁP DỤNG TRONG LAO ĐỘNG

Xem tiếp...
Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYTngày 10/01/2011 (21-02-2011)

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Xem tiếp...
Nghị định 107 ngày 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (21-02-2011)

01/01/2011(Bãi bỏ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 / 10/2009)

Xem tiếp...
Thông tư 32/2010/BLĐTBXH-TT ngày 25/10/2010 (21-02-2011)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Xem tiếp...
Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động (21-02-2011)

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động

Xem tiếp...
Nghị định 86/NĐ-CP ngày 13/08/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (21-02-2011)

Xem tiếp...
Các văn bản về lĩnh vực lao động (21-02-2011)

Xem tiếp...

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT