Cơ cấu tổ chức

1. BAN LÃNH ĐẠO:

 

TRƯỞNG BAN

  

Phạm Văn Hậu-Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Trương Thị Liễu

ĐT: 0913930363

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Quốc Trí

ĐT: 0913133218

 

2. VĂN PHÒNG

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Kim Sương

ĐT: 0913184332

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Phạm Thị Minh

ĐT: 0979820743

VĂN THƯ

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Kim Tiên

ĐT: 01662772089

         

 

CHUYÊN VIÊN


 

 Cao Hữu Ký

ĐT: 0982792468

CHUYÊN VIÊN
 

 

Nguyễn Thị Huỳnh Thư

ĐT: 01669878356 

 

 

 

LÁI XE

  

 

Trương Hồng Minh

 

 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG:

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 Phan Tiến Khoa

ĐT: 0916366744

 

 

CHUYÊN VIÊN

 

 

Đỗ Trúc Ngân

ĐT: 01683685455

 

CHUYÊN VIÊN

 

 

 

 Nguyễn Đình Chỉnh

ĐT: 0905093468

 

 

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ:

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 Hoàng Ngọc Lợi

ĐT: 0918370480

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  Nguyễn Thị Hoài Ái

ĐT: 0975606696

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

  

 

 

 


Phạm Dũng

ĐT: 0913198024

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

 

  Bùi Thị Thanh Huệ

ĐT:0932036678 

 

 

 

         

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG:

 

 

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG

 Nguyễn Thị Thanh Thảo

ĐT:0916964968

 

 

CHUYÊN VIÊN

 

 

 

  Hồ Hải Quỳnh Nhi

ĐT: 0944955150 

CHUYÊN VIÊN

 

 

 

Nguyễn Bình Phương Thy

ĐT: 0916998820

 

 

 

 


11-01-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT