THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận quy định tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp công bố kèm theo Quyết định gồm các thủ tục như Thủ tục Thẩm định Thiết kế cơ sở/Thiết kế cơ sở điều chỉnh; Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công/Thiết kế kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh; Thủ tục cấp Giấy phép Xây dựng; Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép Xây dựng; Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
Quyết định cũng bãi bỏ 04 thủ tục gồm: Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình; Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án dầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B; Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án dầu tư xây dựng đối với dự án nhóm C.
Ngoài ra, Quyết định quy định thời hạn giải quyết hồ sơ đối với một số thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận được rút ngắn đáng kể. Số thời gian được rút ngắn khoảng 30% so với thời gian được quy định ở các Quyết định trước đây.
(đính kèm Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 11/7/2017)
 
Thanh Huệ
 

19-07-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT