Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 06 năm 2017 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước.

 
Thông tư  quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và nguồn kinh phí bảo đảm; quy định nội dung chi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; mức chi và thẩm quyền quyết định mức chi; Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của của Ban Thanh tra nhân dân.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017; Thông tư Liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành.
Chi tiết xem tại đây:  Thông tư số 63/2017/TT-BTC 
 
Người viết: PKS

19-07-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT