Thông tin về giá nước có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 30/06/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Ninh Thuận. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/07/2017.

 

 

 

Theo Điều 3: Quy định biểu giá tiêu thụ nước sạch các đối tượng sử dụng nước theo mục đích khác, như sau:

 

STT

Mục đích sử dụng nước

Định mức

sử dụng

trong tháng

(m3)

Hệ số tính

Đơn giá

(Đồng/m3)

1

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

1,2

10.900

2

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

1,35

12.300

3

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

1,67

15.200

 

Để đảm bảo chủ trương ưu đãi cho đối tượng sử dụng nước sản xuất kinh doanh, thu hút kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Đối với các doanh nghiệp có sử dụng khối lượng nước lớn, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Ninh Thuận xem xét giảm hệ số tính giá đã được phê duyệt để động viên, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

                

                                                                                                                               

                                                              Phạm Dũng – QLĐT 


19-07-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT