Kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2017

 
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017
1. Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp
Kết quả đạt được: Tổng doanh thu:  Đạt 1.781 tỷ đồng giảm 95% so với cùng kỳ năm 2016; Nộp ngân sách: 274,543 tỷ đồng, tăng 100,8% so với cùng kỳ năm 2016; Về kim ngạch xuất khẩu: đạt 28,081 triệu USD tăng 136% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng số lao động: tổng số lao động 3.223 người, đạt 95% so với cùng kỳ năm 2016 (3.388 người); thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/tháng. 
Tình hình sản xuất công nghiệp của một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá tốt, cụ thể như: Công ty CP Bia Sài Gòn Ninh Thuận, Công ty CP TM Sabeco Nam Trung Bộ, Công ty CP in và bao bì Tân Định, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty cổ phần Yến Việt, Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt, Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường, Công ty TNHH Thời trang Hoa In, Công ty TNHH MTV Hồ Dương. 
Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, tăng trưởng không đạt so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định, chất lượng kém, giá cao, gặp nhiều cản trở trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu. Thị trường tiêu thụ đầu ra khó khăn, giá thành sản phẩm cao không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường; Khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay là nguồn lao động chất lượng thấp, không có tay nghề, tác phong công nghiệp thấp, ý thức kém. Vì vậy khi vào làm trong các nhà máy công nghiệp hầu hết thao tác chậm, thường xuyên nghỉ không lý do, nghỉ đồng loạt khi đến mùa vụ, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ quản lý nhà nước
2.1 Công tác quản lý Quy hoạch-Xây dựng
Tham mưu trình và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô, phạm vi ranh giới quy hoạch Cụm công nghiệp Hiếu Thiện; Tổ chức khảo sát thực địa và báo cáo UBND tỉnh về phạm vi ranh giới quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tiến huyện Bác Ái; Tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, tính pháp lý bổ sung diện tích đất của các dự án liền kề để quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Tháp Chàm.
Cấp giấy phép xây dựng cho 01 dự án; thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật thi công cho 02 dự án;  Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với Dự án Nhà máy chế biến nha đam - Công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt tại KCN Thành Hải.
Nhìn chung các Doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp thực hiện đầu tư tuân thủ Quy hoạch và Giấy phép xây dựng đã cấp. Thực hiện giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về quản lý xây dựng. Về công tác PCCC, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về an toàn PCCC như có phương án, có tổ chức lực lượng PCCC, các điều kiện kỹ thuật bảo đảm an toàn về PCCC. Một số doanh nghiệp còn tồn tại như chứa các loại khí dễ cháy nổ trong khu vực sản xuất; còn để các nguyên vật liệu dễ cháy gần các nguồn lửa, nguồn nhiệt.
2.2. Công tác quản lý đầu tư
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án đúng quy trình, tuân thủ theo quy định hiện hành, thời gian thực hiện trước hạn theo quy định.  Thực hiện chấm dứt hoạt động và thu hồi 01 dự án; Xử lý các Dự án triển khai đầu tư chậm tiến độ kịp thời, đúng quy định pháp luật.
2.3. Công tác quản lý Doanh nghiệp và Môi trường
Chủ trì và phối hợp thực hiện thành công Lễ phát động và Hội thi an toàn vệ sinh lao động lần 1, năm 2017; Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017; Lập kế hoạch và triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.
Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp cùng các Sở, ngành kiến nghị UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp (29 kiến nghị) liên quan đến các nội dung: hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện; đấu nối nước thải; công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp còn nhiều trùng lắp và chưa thực hiện đúng theo quy định của UBND tỉnh; khai thác mỏ đá; công tác đào tạo lao động và hỗ trợ tuyển dụng lao động,…
Về công tác bảo vệ môi trường: Nhìn chung, các doanh nghiệp có ý thức cao trong việc thực hiện các công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, thực hiện tốt chương trình giám sát môi trường định kỳ tại Nhà máy. Bên cạnh đó còn một số tồn tại như: Chưa ý thức phân loại chất thải sản xuất thông thường với chất thải nguy hại, để lẫn lộn và không có khu vực riêng biệt; Một số doanh nghiệp chưa thực hiện chương trình GSMT theo đúng tần suất; thực hiện chương trình GSMT còn thiếu chỉ tiêu; còn lưu chứa khối lượng bùn thải quá lớn tại cơ sở nhưng chưa thực hiện vận chuyển với đơn vị có chức năng để xử lý.
II. Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
1. Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp
Tiếp tục theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ; Chỉ thị 20/CT-TTg  ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Phối hợp cùng các sở, ngành liên quan  giải quyết các kiến nghị về hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp có yêu cầu.
2. Nhiệm vụ quản lý nhà nước
Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch các CCN Hiếu Thiện và Tri Hải; Triển khai và hướng dẫn Nhà đầu tư hạ tầng thực hiện lập Quy hoạch CCN Phước Tiến, huyện Bác Ái; Quản lý hoạt động thi công  xây dựng các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp.
Tăng cường công tác hoạt động xúc tiến đầu tư; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông tươi và các cấu kiện đúc sẵn của Công ty Hoàng Nhân; dự án Nhà máy sản xuất bao bì Tân Định; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án mới đăng ký vào khu, cụm công nghiệp: Nhà máy chế biến các sản phẩm từ Măng tây; Nhà máy nước giải khát Nha đam-Đường phèn-Chanh dây; Nhà máy sản xuất bao bì Catton và In Offset. 
Tiếp tục theo dõi và phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; Theo dõi, xử lý các vấn đề về môi trường và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường; đưa Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Thành Hải vận hành thử nghiệm và hoàn thiện các hồ sơ cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi vào vận hành chính thức.
 
PKS
 

03-07-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT