Quy Định về Cấp Giấy Phép Quy Hoạch Cho các dự án đầu tư

Ngày 30/05/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

                   

 

 

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng theo quyết định gồm 4 chương, 25 điều; đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo quy định, trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình lập dự án đầu tư, nhà đầu tư cần biết và nắm rõ Quy Định về Cấp Giấy Phép Quy Hoạch Cho các dự án đầu tư; Giấy phép quy hoạch được cấp cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong các khu chức năng đặc thù (Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao, khu du lịch, khu sinh thái…; theo quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù đã được phê duyệt) làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch: tuy theo quy mô tính chất, đặc thù, phân cấp theo địa bàn quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước sau thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch (UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố Phan rang –Tháp Chàm).

(Các nội dung chi tiết được quy định theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 của UBND tỉnh kèm theo )

                

                                                                                                                               

                                                             Phạm Dũng – QLĐT 


03-07-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT