Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quý II năm 2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 02/ QĐ- BQLKCN ngày 29/02/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức tháng và quý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Ban lãnh đạo Ban Quản các khu công nghiệp họp bình xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý II năm 2017 (tính từ ngày 16/02/2017 đến 15/5/2017) đối với tập thể chuyên môn và cá nhân từng công chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, kết quả như sau:
 
I. Kết quả đánh giá xếp loại đối với các tập thể: 04 tập thể xếp loại B
1. Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp
2. Phòng Quản lý Đầu tư
3. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng
4. Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường
 
II. Kết quả đánh giá, xếp loại đối với các cá nhân công chức:
1. Văn phòng: 04 công chức xếp loại B (Phạm Kim Sương; Phạm Thị Minh; Cao Hữu Ký và Nguyễn Thị Huỳnh Thư).
2. Phòng Quản lý Đầu tư: 04 công chức xếp loại B (Hoàng Ngọc Lợi; Phạm Dũng; Nguyễn Thị Hoài Ái và Bùi Thị Thanh Huệ)
3. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng: 02 công chức xếp loại B (Phan Tiến Khoa và Đỗ Trúc Ngân)
4. Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường: 03 công chức xếp loại B (Nguyễn Thị Thanh Thảo; Nguyễn Bình Phương Thy và Hồ Hải Quỳnh Nhi)
 
Người viết: HKC
 

31-05-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT