DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐƯỢC THỰC HIỆN GIAO NHẬN, TRẢ KẾT QỦA QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 742/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết qủa qua dịch vụ Bưu chính công ích của các Sở, Ban, ngành tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quyết định, có 814 danh mục thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, ngành đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó lĩnh vực đầu tư thực hiện tại Ban Quản lý các KCN có 23 thủ tục (danh mục thủ tục kèm theo) 

Đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính công ích: Bưu điện tỉnh Ninh Thuận.

Hiệu lực thi hành: kể từ ngày ký ban hành.

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

8

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

10

Chuyển nhượng dự án đầu tư

11

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

12

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

14

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 16

Giãn tiến độ đầu tư

17

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

18

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

20

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

21

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

22

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp

23

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp

                                      

                                                                                            

                                                           Phạm Dũng - QLĐT


22-05-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT