CẤP PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 1280/UBND-NV về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện việc cấp phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

  

Theo đó 04 thủ tục được áp dụng:
1. Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
2. Cấp Giấy phép lao động.
3. Cấp lại Giấy phép lao động.
4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
Cổng thông tin điện tử để người sử dụng lao động đăng ký tờ khai điện tử:  http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn
Phương thức thực hiện cấp phép lao động ngước ngoài tại Việt Nam qua mạng điện tử:
-Người sử dụng lao động phải có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứ ký số theo quy định pháp luật khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực cấp phép lao động nước ngoài.
- Khi sử dụng địa chỉ Email đăng ký nộp hồ sơ phải sử dụng Email của tổ chức có sử dụng lao động người nước ngoài (không sử dụng Email cá nhân).
- Để đăng ký tài khoản, Doanh nghiệp đăng ký vào đường dẫn http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, sau đó chọn đăng ký để thực hiện các thao tác tiếp theo.
Thời gian thực hiện được bắt đầu từ ngày 01/7/2017. Việc giải quyết các thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua mạng điện tử góp phần tiết kiệm được thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp. 
 
Người viết: Thanh Thảo
 

22-05-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT