Hội thảo về Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/4/2017, tại Hội trường Khách sạn Loan Hiển tỉnh Ninh Thuận, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học về Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận. Chủ trì Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Phi Long – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Cùng tham dự có các đồng chí là Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh.

Hội thảo tập trung và một số nội dung chính như: Một số ưu điểm, cải cách của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014 và những vấn đề thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận; Vận dụng các quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước nhằm thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận; Hoạt động thu hút đầu tư tại một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận; Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ảnh hưởng đến thu hút đầu tư tại các địa phương; Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Một số vấn đề liên quan đến kinh tế vùng trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài …
Tại Hội thảo, nhiều bài tham luận có tính chất đầu tư nghiên cứu sâu tình hình thực tế tại tỉnh Ninh Thuận, có nhiều giải pháp đưa ra nhằm giải quyết bài toán “Thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận”. Thông qua Hội thảo, các nhà nghiên cứu có thể nhìn nhận, trao đổi thông tin, chọn lọc giải pháp phù hợp mang tính cấp thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.
 
HNL
 

10-05-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT