CHƯƠNG TRÌNH “TẶNG CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC” DO CÔNG TY MÔI TRƯỜNG Á CHÂU THỰC HIỆN

Hưởng ứng ngày Nước Thế giới 22/03/2017, hiện nay Công ty Môi trường Á Châu tổ chức “TẶNG CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC”.

1. Đối tượng đăng ký và sử dụng: 
Doanh nghiệp sản xuất có phát sinh nước thải, đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hoặc chưa có hệ thống xử lý nước thải.
2. Hình thức tham gia: 
- Đối với Doanh nghiệp đã đầu tư Hệ thống xử lý nước thải: Doanh nghiệp đăng ký chọn,  xác nhận vào sản phẩm/ dịch vụ  và gửi cho Công ty Môi trường Á Châu (theo mẫu 1).
- Đối với Doanh nghiệp chưa đầu tư Hệ thống xử lý nước thải: Doanh nghiệp đăng ký chọn,  xác nhận vào sản phẩm/ dịch vụ  và gửi cho Công ty Môi trường Á Châu (theo mẫu 2).
3. Thời gian đăng ký chương trình: đến hết tháng 03/2017.
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm/dịch vụ: từ ngày 01/03/2017 đến 31/05/2017.
 
Người viết: Thanh Thảo
 

14-03-2017


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT