Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2016

Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) nhằm tôn vinh, khen thưởng Doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc, nổi bật trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Giúp cho các doanh nghiệp trang bị công cụ cần thiết để cải tiến trong quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trừơng. Ngoài ra, khi đoạt giải, doanh nghiệp có điều kiện tốt để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 Để đăng ký tham gia các doanh nghiệp gửi bản đăng ký tham gia (Theo phụ lục download về đính kèm và hướng dẫn bên dưới) cho Ban chỉ đạo chương trình NSCL tỉnh thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 20/4/2016.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Ban chỉ đạo Năng suất chất lượng thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận.
Địa chỉ: Số 10 Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp.PR-TC tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 068.3503238. FAX: 068.3833385.

28-03-2016


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT