Các văn bản chỉ đạo về CCHC

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

 

STT

Trích yếu

Ngày ban hành

Văn bản

1

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

22/5/2013

07/CT-TTg    

2

Về việc đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoan 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh ninh thuận

12/7/2013

20/CT-UBND

3

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/11/2012

33/CT-UBND

4

Về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục liên quan đến thành lập daonh nghiệp, dự án đầu tư của các thành phần kinh tế

08/10/2013

4726/UBND-NC

5

Về việc phân công thực hiện chỉ số CCHC của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

08/10/2013

4727/UBND-NC

6

V vic công khai chế đ, chính sách liên quan đến phương tin, điu kin làm vic, chế đ đãi ng ca Đảng, nhà nưc đi vi cán b, công chc, viên chc

15/01/2014

05/2014/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

 

 


13-08-2014


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT