Thông tin về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường đã vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Theo văn bản số 433/QBVMT-TT ngày 14/3/2012 của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận cung cấp một số thông tin đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

               Đối với các dự án bảo vệ môi trường đã vay vốn tại các tổ chức tín dụng sẽ được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư như sau:

 

- Mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư năm 2012 là 2,4% /năm.

- Đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là các dự án bảo vệ môi trường đã vay vốn của các tổ chức tín dụng.

- Các điều kiện để được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

+ Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, vốn vay đã hoàn trả.

+ Dự án có hiệu quả về môi trường.

+ Dự án chưa được vay vốn với lãi suất ưu đãi, tài trợ bằng nguồn vốn của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.

Vì vậy, Các doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để được tư vấn thêm.

Địa chỉ trang web của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam: www.vepf.vn

 

Người viết: Quỳnh Nhi.


18-04-2012


Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

LIÊN KẾT