Loading…

THAY ĐỔI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN: KỂ TỪ NGÀY 25/8/2017, ĐỊA CHỈ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN: http://bqlkcn.ninhthuan.gov.vn (25-08-2017)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC XÂY DỰNG (19-07-2017)

Việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận quy định tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân (19-07-2017)

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 06 năm 2017 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước.

ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ DỰ ÁN (19-07-2017)

Nhà máy bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, sản xuất các cấu kiện đúc sẵn, gạch lát nền, các sản phẩm mạ kẽm-sơn tĩnh điện và trang trí nội thất (giai đoạn III) tại Khu công nghiệp Thành Hải

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤ CẤP LƯU TRÚ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC (19-07-2017)

Ngày 28/4/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin về giá nước có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (19-07-2017)

Ngày 30/06/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Ninh Thuận. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/07/2017.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (19-07-2017)

Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2017 (03-07-2017)

Hội nghị sơ kết hoạt động các khu, cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 (03-07-2017)

Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai Hội nghị sơ kết hoạt động các khu, cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Văn Hậu, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Quy Định về Cấp Giấy Phép Quy Hoạch Cho các dự án đầu tư (03-07-2017)

Ngày 30/05/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (03-07-2017)

Chính Phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. (03-07-2017)

Ngày 25/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định gồm có 7 Chương, 48 Điều.

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/6/2017 (03-07-2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

KHỐI THI ĐUA THAM MƯU KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (03-07-2017)

RÚT NGẮN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (31-05-2017)

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quý II năm 2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp (31-05-2017)

Căn cứ Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 02/ QĐ- BQLKCN ngày 29/02/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức tháng và quý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Các quy định mới của Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09.9.2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (31-05-2017)

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15.5.2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 1, NĂM 2017 (22-05-2017)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 16/5/2017, Ban quản lý các khu công nghiệp chính thức tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động trong các khu, cụm công nghiệp lần thứ 1, năm 2017.

Tỉnh Ninh Thuận phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (22-05-2017)

Sáng ngày 04/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần 1, năm lần thứ 1, năm 2017 tại Nhà máy tôm số 2 của Công ty TNHH Thông Thuận thuộc Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Thông tư số 31/2017/TT- BTC -Hoàn thuế GTGT có hiệu lực từ 02/06/2017 (22-05-2017)

Thông tư 31/2017/TT-BTC quy định về rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng và sửa đổi nội dung về công khai thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐƯỢC THỰC HIỆN GIAO NHẬN, TRẢ KẾT QỦA QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (22-05-2017)

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 742/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết qủa qua dịch vụ Bưu chính công ích của các Sở, Ban, ngành tỉnh Ninh Thuận.

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định (22-05-2017)

Đây là điểm mới quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

CẤP PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (22-05-2017)

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 1280/UBND-NV về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện việc cấp phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất chất đốt sạch từ thảo mộc tại khu công nghiệp Thành Hải (10-05-2017)

Ngày 28/4/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 13/QĐ-BQLKCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất chất đốt sạch từ thảo mộc tại khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hội thảo về Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận (10-05-2017)

Ngày 26/4/2017, tại Hội trường Khách sạn Loan Hiển tỉnh Ninh Thuận, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học về Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận. Chủ trì Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Phi Long – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Cùng tham dự có các đồng chí là Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh.

GÓP Ý TTHC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04-05-2017)

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (03-05-2017)

Ngày 05/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng thay thế cho Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007. Nghị định bao gồm 6 Chương 45 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2016.

Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (03-05-2017)

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) (03-05-2017)

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống KBNN, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và các đơn vị giao dịch.

Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 4 năm 2017 (03-05-2017)

Sáng ngày 21/4/2017 tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận, Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 4 năm 2017 với chủ đề: “ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”.


GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

LIÊN KẾT