Loading…

RÚT NGẮN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (31-05-2017)

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quý II năm 2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp (31-05-2017)

Căn cứ Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 02/ QĐ- BQLKCN ngày 29/02/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức tháng và quý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Các quy định mới của Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09.9.2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (31-05-2017)

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15.5.2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 1, NĂM 2017 (22-05-2017)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 16/5/2017, Ban quản lý các khu công nghiệp chính thức tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động trong các khu, cụm công nghiệp lần thứ 1, năm 2017.

Tỉnh Ninh Thuận phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (22-05-2017)

Sáng ngày 04/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần 1, năm lần thứ 1, năm 2017 tại Nhà máy tôm số 2 của Công ty TNHH Thông Thuận thuộc Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Thông tư số 31/2017/TT- BTC -Hoàn thuế GTGT có hiệu lực từ 02/06/2017 (22-05-2017)

Thông tư 31/2017/TT-BTC quy định về rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng và sửa đổi nội dung về công khai thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐƯỢC THỰC HIỆN GIAO NHẬN, TRẢ KẾT QỦA QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (22-05-2017)

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 742/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết qủa qua dịch vụ Bưu chính công ích của các Sở, Ban, ngành tỉnh Ninh Thuận.

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định (22-05-2017)

Đây là điểm mới quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

CẤP PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (22-05-2017)

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 1280/UBND-NV về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện việc cấp phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất chất đốt sạch từ thảo mộc tại khu công nghiệp Thành Hải (10-05-2017)

Ngày 28/4/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 13/QĐ-BQLKCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất chất đốt sạch từ thảo mộc tại khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hội thảo về Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận (10-05-2017)

Ngày 26/4/2017, tại Hội trường Khách sạn Loan Hiển tỉnh Ninh Thuận, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học về Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận. Chủ trì Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Phi Long – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Cùng tham dự có các đồng chí là Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh.

GÓP Ý TTHC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04-05-2017)

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (03-05-2017)

Ngày 05/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng thay thế cho Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007. Nghị định bao gồm 6 Chương 45 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2016.

Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (03-05-2017)

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) (03-05-2017)

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống KBNN, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và các đơn vị giao dịch.

Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 4 năm 2017 (03-05-2017)

Sáng ngày 21/4/2017 tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận, Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 4 năm 2017 với chủ đề: “ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”.

Hòa giải thương mại - những điểm mới cần quan tâm (03-05-2017)

Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định. Mặc dù dịch vụ hoà giải các tranh chấp thương mại đã được giải quyết thông qua một số chuyên gia, tổ chức hành nghề luật sư… nhưng chưa có quy định cụ thể, những hướng dẫn về hòa giải chưa được phổ biến và hiệu quả chưa cao cũng như tính chuyên nghiệp về pháp luật chưa được sử dụng rộng rãi. Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2017.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẤY HÈM BIA - NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM (03-05-2017)

Ngày 04/4/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6770013767 cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sấy hèm Bia - Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích mặt đất sử dụng là 10.000 m2, Thời hạn hoạt động của Dự án là 40 năm với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ đồng.

Quy định về mức đóng bảo hiểm mới nhất năm 2017 (03-05-2017)

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (03-05-2017)

Ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (04-04-2017)

Ngày 16/3/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. (04-04-2017)

Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đổi thẻ đoàn viên công đoàn (04-04-2017)

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn, tăng cường công tác quản lý đoàn viên; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của Công đoàn các cấp.

KẾ HOẠCH ĐỘT PHÁ VỀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 (04-04-2017)

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm về quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế (04-04-2017)

Được sự nhất trí của UBND tỉnh đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận được giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tỉnh Cà Mau từ ngày 21/3/2017 đến ngày 23/3/2017.

Quyết tâm đồng hành cùng Doanh nghiệp (28-03-2017)

Năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2016-2020, hàng loạt các nhiệm vụ được đề ra để giải quyết, trong đó quan trọng nhất theo Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh là chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ Nông nghiệp sang Công nghiệp và dịch vụ; tỉnh Ninh Thuận đã tập trung nguồn lực để tăng trưởng ngành công nghiệp trong đó chủ yếu là phát triển các Khu công nghiệp của tỉnh.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung (28-03-2017)

Ngày 21/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ra Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung tại Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) (28-03-2017)

Ngày 22-3, Tỉnh đoàn đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

Quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (28-03-2017)

Ngày 22/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư 06/2017/TT-BTC- sửa đổi hướng dẫn về quản lý thuế (28-03-2017)

Ngày 20/01/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

LIÊN KẾT