Loading…

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (15-11-2016)

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

LỄ MỞ THẦU (14-11-2016)

Các Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, San nền và Đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải

BCH CHI ĐOÀN BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THAM GIA HOẠT ĐỘNG “ĐI BỘ VÌ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2016 (02-11-2016)

Theo Thông báo số 268-TBTT/ĐK ngày 28/9/2016 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc thông báo triệu tập cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động “Đi bộ vì môi trường” năm 2016.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận được ủy quyền xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường tại KCN Thành Hải và CCN Tháp Chàm. (02-11-2016)

Ngày 07/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã có Quyết định số 7502/QĐ-UBND về việc ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang –Tháp Chàm đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ 19 (02-11-2016)

Thi công xây dựng Hạng mục công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Thành Hải - Dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, San nền và Đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải.

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ 14 (02-11-2016)

Thi công xây dựng Hạng mục công trình Đường giao thông nội bộ N1, D1 (giai đoạn 2), cầu dầm hộp BTCT dự ứng lực qua mương Ngòi - Dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, San nền và Đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải.

Ninh Thuận đã được bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến 2025 (02-11-2016)

Ngày 25/8/2016, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 3516/QĐ-BCT về việc bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến 2025.

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CÁC DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN (02-11-2016)

Ngày 13/09/2016 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc Thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chấm dứt hoạt động Dự án sản xuất rượu Vodka và các loại đồ uống không cồn tại KCN Thành Hải. (02-11-2016)

Ngày 06/10/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-BQLKCN về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư sản xuất rượu Vodka và các loại đồ uống không cồn của Công ty TNHH Sen Trắng tại KCN Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

THỰC HIỆN ĐẤU NỐI ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM (21-09-2016)

Ngày 01/9/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu và dự toàn chi Khu công nghiệp Thành Hải và Cụm công nghiệp Tháp Chàm năm 2016.

Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. (21-09-2016)

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quý III năm 2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp. (15-09-2016)

Căn cứ Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 02/ QĐ- BQLKCN ngày 29/02/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức tháng và quý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận,

Thông báo thời gian công bố Quyết định thanh tra số 1092/QĐ-TCMT ngày 22/8/2016 của Tổng cục Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (15-09-2016)

Ngày 22/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ra Quyết định số 1092/QĐ-TCMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo Danh sách và kế hoạch thanh tra kèm theo Quyết định thì Đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành thanh tra các cơ sở đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong đó có các Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong Khu, cụm công nghiệp.

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO TỈNH NINH THUẬN NĂM 2016. (15-09-2016)

Sáng ngày 27 tháng 8 vừ a qua, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016 với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

CẤP GIẤY ĐIỀU CHỈNH VÀ THAY ĐỔI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY BIA SÀI GÒN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI (15-09-2016)

Ngày 10/9/2015, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Ninh Thuận Sagota, với dự án đầu tư mở rộng nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận tại khu công nghiệp Thành Hải.

Hướng dẫn đăng ký thuế theo Thông tư 95/2016/TT-BTC: (15-09-2016)

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế ban hành ngày 28/06/2016. Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN QUYỀN LỢI GÌ ? (15-09-2016)

Kể từ khi Luật An toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực vào ngày 01.7.2016 thì người lao dộng được hưởng một số quyền lợi đáng kể vì đối tượng áp dụng được mở rộng kể cả đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (16-08-2016)

Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Chính vì vậy, Thoả ước lao động tập thể có những tác dụng rất lớn trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động phải xây dựng Thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật và đăng ký về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số quy định về tiền lương của Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 8/8/2015. (16-08-2016)

Khi Thông tư 23 có hiệu lực thi hành, người sử dụng lao động cần chú ý đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền lương như hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, tiền lương ban đêm và lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Doanh nghiệp cần biết một số điểm thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp (16-08-2016)

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 14/9/2015 được ban hành thay thế cho Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 05/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định cũ nhằm tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ nhưng đơn giản, giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách tốt nhất các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp

NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP (16-08-2016)

Nhằm xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế. Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Ninh Thuận – thu hút đầu tư các dự án lớn (15-08-2016)

Ngày 09/8/2016, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná và dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đăng ký đầu tư, tại xã Phước Diêm – huyện Thuận Nam – tỉnh Ninh Thuận.

Công ty TNHH Thông Thuận xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải (15-08-2016)

Ngày 08/08/2016, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Thông Thuận được đầu tư mở rộng xây dựng Hệ thống xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư cho hệ thống hơn 9 tỷ đồng để phục vụ cho Nhà máy chế biến tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải.

Những điểm mới nổi bật Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp phép xây dựng. (15-08-2016)

Nội dung của Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp phép xây dựng bao gồm 3 Chương, 19 Điều, 8 Phụ lục, Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2016 được nêu đính kèm phía dưới. So với quy định về cấp phép xây dựng trước đây được quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ xây dựng về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế, thì Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp phép xây dựng có những điểm mới nổi bật như sau:

CÔNG TÁC MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC THEO DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM (15-08-2016)

Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta từ nay đến năm 2020. Vị trí việc làm được hiểu: “Là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị từ việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá...”. Xác định vị trí việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2010 - 2020 của đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 18/10/2012 là hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch tại các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

PHỐI HỢP KIỂM TRA HIỆN TRẠNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM (15-08-2016)

Chiều ngày 25/7/2016, Ban quản lý các Khu công nghiệp đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận, phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh tiến hành kiểm tra hiện trạng tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm theo giấy mời số 544/GM-VPĐKĐĐ ngày 19/7/2016 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận.

Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Thành Hải (01-08-2016)

Do nhu cầu phát triển công nghiệp, năm 2015 Cụm công nghiệp Thành hải đã được điều chỉnh mở rộng và phát triển thành Khu công nghiệp., ngày 19/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, các nội dung điều chỉnh như: điều chỉnh cục bộ ranh giới Quy hoạch chi tiết CCN Thành Hải, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất,…

KÊU GỌI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN( GIAI ĐOẠN 2016-2020) (01-08-2016)

Ngày 20/07/2016, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số: 277/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Điều chỉnh ưu đãi đầu tư dự án Nhà máy chế biến giống cây trồng tại CCN Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. (01-08-2016)

Kể từ khi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 27/12/2015), TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó một số chính sách ưu đãi đầu tư trong địa bàn cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định chung của Nhà nước.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì Tân Định (01-08-2016)

Nhằm được hưởng một số ưu đãi đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi đầu tư, Công ty Cổ phần In và Bao bì Tân Định đã đề nghị được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000148 vào ngày 23/6/2016 để thực hiện Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì Tân Định tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm.


Tổng quan
Ban quản lý các KCN
Các khu CN & cụm CN và chính sách ưu đãi đầu tư
DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Hệ Thống QLCL ISO 9001:2008
Văn bản pháp quy
Thủ tục hành chính
Công Đoàn các Khu công nghiệp
   

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

LIÊN KẾT